Onderzoek

Onderzoek naar uiteenlopende vormen van criminaliteit
Ratio Research voert onderzoek en analyses uit in diverse deelgebieden. Zo voeren wij integriteitsscans uit, ontwerpen we interventiemodellen voor uiteenlopende vormen van criminaliteit: van jeugdoverlast tot bedreigingen, van ernstige geweldsdelicten tot georganiseerde criminaliteit. Daarnaast voeren we fenomeenonderzoeken uit en stellen we zowel tactische als strategische criminaliteitsanalyses op.

Innovatieve analysemethodes
Om goed onderzoek te leveren maakt Ratio Research gebruik van diverse onderzoeks- en analysemethodes. Wij zijn expert in zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethodes en werken met technieken uit de criminaliteits- en inlichtingenanalyse. Op basis van deze kennis en ervaring ontwikkelen we passende nieuwe analysemethodes in een snel veranderend werkveld. In alle gevallen staan grondigheid en aansluiting bij de praktijk in ons onderzoek centraal.

Afgeronde onderzoeken en analyses
Een deel van onze onderzoeken en analyses valt onder een geheimhoudingsplicht en kunnen niet op deze site geplaatst worden. Links naar onze openbare publicaties volgen binnenkort. Als u meer informatie wilt over door ons uitgevoerde projecten, neem dan gerust contact met ons op.

 

© Copyright - Ratio Research